EN
Latvijas Mākslas zinātnieku un kuratoru biedrība kļuvusi par RSP biedru!

 

Latvijas Mākslas zinātnieku un kuratoru biedrība ar 2023. gada 9. augusta biedrības “Latvijas Radošo savienību padome” (RSP) valdes lēmumu ir kļuvusi par pilntiesību padomes biedru, par ko priecājamies un sveicam radošo savienību padomes lokā!

Latvijas Mākslas zinātnieku un kuratoru  biedrība (LMZKB) dibināta 2022. gada 28. novembrī ar mērķi sekmēt sabiedrības kultūras vajadzību apmierināšanu, veicinot mākslas zinātnes un Latvijas garīgās un materiālās kultūras attīstību, nostiprināt mākslas zinātnieka profesijas prestižu un stāvokli sabiedrībā, sekmēt šīs profesijas pārstāvju radošo darbību un radošo darbu izplatību, kā arī veicināt sabiedrības izpratni, izglītotību un informētību par mākslas zinātnieka profesiju un mākslu un arhitektūru gan vēsturiskā, gan mūsdienu laikmetīgās mākslas kontekstā.

Šobrīd RSP sastāvā ietilpst 12 radošās savienības, un kopskaitā vairāk nekā 3000 individuālo biedru. Padome dibināta un darbojas ar pārliecību, ka latviešu valodas, kultūras, tradīciju, nacionālās identitātes un profesionālās mākslas saglabāšana un attīstīšana ir nozīmīgs un izšķirošs Latvijas valsts ilgtspējīgas pastāvēšanas pamats.

RSP biedri ir: Latvijas Arhitektu savienība, Latvijas Dizaineru savienība, Latvijas Kinematogrāfistu savienība, Latvijas Komponistu savienība, Latvijas Mākslinieku savienība, Latvijas Mākslas zinātnieku un kuratoru biedrība, Latvijas Rakstnieku savienība, Latvijas Teātra darbinieku savienība, Latvijas Zinātnieku savienība, Latvijas Fotogrāfu savienība un Horeogrāfu asociācija, kā arī Latvijas Rokmūzikas asociācija kā asociētais biedrs.


atgriezties