EN

Rimants Ziedonis

vārds:Rimants
uzvārds:Ziedonis
profesija:Dzejnieks
radošā organizācija:Rakstnieku savienība(kopš 1991.gada)
dzīvesvieta:Rīga
dzimšanas gads:1962
radošā biogrāfija
Rakstnieku savienība
Pirmā publikācija - dzejoļu kopa žurn. «Liesma» 1980 (12. nr.). Pirmā novele «Pļava» public. žurn. «Avots» 1987 (1. nr.).
Izd. dzejoļu krāj. «Atvēzējies glāstam» (1986),
Iznācis stāstu krāj. «Dzīves pieredze un ziepju burbuli» (1992).
Stāsti iekļaujas postmodernisma prozā.
2000 izd. grām. par latvieti Arvīdu Blūmentālu,
krokodilu mednieku Austrālijā, -«Nacionālais dēkainis - krokodilu mednieks» (kopā ar A. Blūmentālu).