EN

Anda Villere

vārds:Anda
uzvārds:Villere
pseidonīms:Burtniece
profesija:Teātra kritiķe
radošā organizācija:Rakstnieku savienība(kopš 1985.gada)
dzīvesvieta:Rīga
dzimšanas gads:1931
miršanas gads:2023
radošā biogrāfija
Rakstnieku savienība
Kopš 1961 regulāri public. rakstus un recenz. par dažādiem t-ra mākslas jautājumiem.
Sar. monogr. «Antra Liedskalniņa» (1984), un
«Lūcija Baumane» (1988).

Kopā ar M. Grēviņu sast. almanahu «Teātris un dzīve» (1967-68, 11-12).

B. uzmanības centrā ir t-ra mākslas sociālie aspekti, mākslinieka radošās dzīves mijsakarības ar viņas pilsonisko stāju un ētiskajiem ideāliem.

Piedalās Ljas teātru izrāžu vērtēšanas projektā «Ābolu ķocis», ir Latvijas Teātra darb. sav. organizētās jauniestudējumu skates žūrijā.