EN

Eleonora Tjarve

vārds:Eleonora
uzvārds:Tjarve
profesija:Tulkotāja
radošā organizācija:Rakstnieku savienība(kopš 1984.gada)
citi pienākumi:S/O Latvijas autoru apvienības biedre. Iestāšanās gads – 2001. g. 28.febr.
dzīvesvieta:Rīga
dzimšanas gads:1930
miršanas gads:2017
apbalvojumi:Anglijā, Kembridžas biogrāfiju centrā nominēta kā starptautiskā 2000./2001.g. sieviete. / Citāts no 2000.g. 10. marta paziņojuma: „The International Biographical Centre of Cambridge is delighted to confirm your nomination as an International Woman of the Year for 2000./2001./
cv
Esmu dzimusi Latvijā, Rēzeknes apriņķa Maltas pagastā 1930. gada 25. aprīlī.
1938.g. sāku mācīties Ziedukalna pamatskolā. To beigusi, iestājos Rēzeknes pedagoģiskajā skolā. Pēc trešā kursa /1948/ saslimu ar poliomielītu, un smaga paralīze mani uz mūžu saistīja pie gultas. Kļuvusi pirmās grupas invalīde, tikai 1953. gadā atsāku mācības Latvijas Republikāniskajā neklātienes vidusskolā, pēc tam studēju Latvijas Valsts universitātes Vēstures un filoloģijas fakultātē /1956-1962/.
Studiju gados pievērsos literatūrai. Pirmais darbs publicēts laikrakstā „Padomju Daugava” 1958. g. Kopš tā laika daudzi tulkojumi gan no krievu, gan bulgāru valodas un arī mani raksti par bulgāru literatūru publicēti presē: laikrakstos „Literatūra un Māksla”, „Cīņa”, „Padomju Jaunatne” u.c. un žurnālos „Jaunās Grāmatas” un „Karogs” un izskanējuši Rīgas Radio pārraidēs. Izdevniecība „Liesma” un apgāds „Preses nams” ir laidis klajā latviski tulkoto PSRS un bulgāru autoru prozu un manas sarakstītās grāmatas.
1984.g. esmu uzņemta Rakstnieku savienībā.
Joprojām nodarbojos ar literatūru.
radošā biogrāfija
Rakstnieku savienība
Izdotās grāmatas:
1. Norādījumi par citvalodu īpašvārdu pareizrakstību un pareizrunu latviešu literārajā valodā: 14.[laid.]: bulgāru val. īpašvārdi – Rīga: Zinātne, 1978.- 253.[1]lpp;
2. Spēks un Smeldze: atmiņu ainas / Eleonora Tjarve. – [Rīga]: Preses nams, [2002]. – 267, [5]lpp;
3. Man sāpēs slāpst. – Rēzekne: Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2003. – 79 lpp.

No krievu valodas tulkotas grāmatas:
1. Voronkova Ļ. Zvaigznītes komandieris: garstāsts / Ļ.Voronkova; Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība, 1963. – 62, [2] lpp;
2. Kasumovs I. Tālajos krastos: stāsts/ I.Kasumovs, H.Seidbeili; Rīga: Liesma, 1965. – 294, [1] lpp;
3. Aibeks. Bērnība / Aibeks; Rīga: Liesma, 1966. – 325, [1]lpp;
4. Rašidovs Šarafs. Varenais vilnis: romāns; Rīga: Liesma, 1967. – 326, [1]lpp;
5. Aibeks. Svētās asinis: romāns; Rīga: Liesma, 1968. – 420, [2]lpp;
6. Rasputins Valentīns. Marijai vajadzīga nauda: garstāsts; Rīga: Liesma, 1969. – 158, [1]lpp;

No bulgāru valodas tulkotās grāmatas:
1. Kalčevs Kamens. Divi jaunā pilsētā: romāns; Rīga: Liesma, 1969. – 255, [1]lpp;
2. Strašimirovs Antons. Zem mākoņiem: izlase; Rīga: Liesma, 1970. – 286, [2]lpp;
3. Stojevs Genčo. Zelta cena: stāsts; Rīga: Liesma, 1971. – 173, [1]lpp;
4. Karaslavovs Georgijs. Vienkārši cilvēki: romāns; Rīga: Liesma, 1972. – 396, [2]lpp;
5. Dimitrova Blaga. Pastarā tiesa: ceļojumu romāns; Rīga: Liesma, 1973. – 293, [1]lpp;
6. Dončevs Antons. Liktenīgā stunda: vēsturisks romāns; Rīga: Liesma, 1976. – 412, [3]lpp;
7. Rainovs Bogomils. Nav nekā labāka par nejauku laiku: romāns; Rīga: Liesma, 1977. – 239, [1]lpp;
8. Dičevs Stefans. Eskadrons: romāns; Rīga: Liesma, 1978. – 165, [1]lpp;
9. Rainovs Bogomils. Bezgala garlaicība: romānsl Rīga: Liesma, 1978. – 261, [1]lpp;
10. Karasimeonovs Aleksandrs. Mīlestība: romāns; Rīga: Liesma, 1979. – 214, [1]lpp;
11. Manovs Emīls. Direktora dēls: romāns; Rīga: Liesma, 1979. – 332, [2]lpp;
12. Vežinovs Pāvels. Zvaigznes pār mums: izlase; Rīga: Liesma, 1981. – 337, [1]lpp;
13. Radičkovs Jordans. Atmiņas par zirgiem: izlase; Rīga: Liesma, 1982. – 401, [2]lpp;
14. Popovs Vasils. Zemiene: romāns; Rīga: Liesma, 1984. – 509, [1]lpp;
15. Rainovs Bogomils. Viesuļvētras ar maigiem vārdiem: romāns; Rīga: Liesma, 1986. – 252, [1]lpp;
16. Stanevs Emilijans. Janvāra ligzda: stāsti; Rīga: Liesma, 1990. – 187, [2]lpp;
17. Stojanova Krasimira. Vanga: biogr.garstāsts; Rīga: Liesma, 1992. – 163, [3]lpp;
18. Stanevs Emilijans.Saules zaķītis: stāsti; Rīga: Preses nams, 1994. – 89, [1]lpp;
19. Disnejs Volts. Knaps Makdaks; Rīga: Egmont Latvija, 1995. – 4.[laid.]. – 95, [1]lpp;
20. Disnejs Volts. Knaps Makdaks; Rīga: Egmont Latvija, 1995. – 6.[laid.]. – 92, [4]lpp;
21. Disnejs Volts. Knaps Makdaks; Rīga: Egmont Latvija, 1996. – 7.[laid.]. – 96 lpp;
22. Disnejs Volts. Knaps Makdaks; Rīga: Egmont Latvija, 1996. – 9.[laid.]. – 93, [2]lpp;

Publikācijas preses izdevumos:
1. Kopā ar tautu: [dzeja] // Padomju Daugava. – Nr.66 (1958, 31. aug.).
2. Novakarā. Man vaicāja: [dzeja] // Padomju Daugava. – Nr.91 (1958, 5. okt.).
3. Vakars svešumā. Briedis: [dzeja] // Padomju Daugava. – Nr.18 (1959, 25.janv.).
4. Latgalei: [dzeja] // Padomju Daugava. – Nr.43 (1959, 1. marts).
5. Saule arvien augstāk kāpj: [dzeja] // Padomju Daugava. – Nr.43 (1959, 1. marts).
6. Pirmajiem strazdiem: [dzeja] // Padomju Daugava. – Nr.73 (1959, 12. aprīlis).
7. Pie ezera: [dzeja] // Padomju Daugava. – Nr.103 (1959, 24. maijs).
8. Rudens nāk: [dzeja] // Padomju Daugava. – Nr.209 (1959, 18. okt.).
9. Varenais vilnis: [par rakstnieka Š.Rašidova romānu „Varenais vilnis”] // Jaunās Grāmatas. – Nr.4 (1967).
10. Zem mākoņiem: [par bulgāru rakstnieka A.Strašimirova izlasi „Zem mākoņiem”] // Jaunās Grāmatas. – Nr.11 (1970).
11. Ko var nopirkt par zeltu: [par bulgāru rakstnieka G.Stojeva garstāstu „Zelta cena”] // Jaunās Grāmatas. – Nr.4 (1971).
12. Grūtību un laimes ceļos: [par bulgāru rakstnieka G.Karaslavova romānu „Vienkārši cilvēki”] // Jaunās Grāmatas. – Nr.11 (1972).
13. Dzīvot ir vērts: [par rakstnieces I.Trīnsas stāstu „Dzīvot ir vērts”] // Jaunās Grāmatas. – Nr.1 (1973).
14. Baltais sols: [par bulgāru dzejas izlasi „Baltais sols”] // Jaunās Grāmatas. – Nr.2 (1973).
15. Bulgāru dzejas portrets // Literatūra un Māksla. – Nr.37 (1973, 15.sept.).
16. Divi kontinenti – divas pasaules: [par bulg. rakstnieces B.Dimitrovas romānu „Pastarā tiesa”] // Jaunās Grāmatas. – Nr.11 (1973).
17. Par bulgāru valodas patskaņa atdarināšanu latviešu valodā // Literatūra un Māksla. – Nr.18 (1974, 5.maijs).
18. Pa kuru ceļu?: [par bulgāru rakstnieka A.Dončeva vēsturisko romānu „Liktenīgā stunda”] // Jaunās Grāmatas. – Nr.12 (1975).
19. Mazie kari liela kara ugunīs: [par bulgāru rakstnieka S.Dičeva romānu „Eskadrons”] // Jaunās Grāmatas. – Nr.4 (1978).
20. Par mīlestību, kas prot nest upurus: [par bulgāru rakstnieka A.Karasimeonova romānu „Mīlestība”] // Jaunās Grāmatas. – Nr.12 (1979).
21. Lidot un cerēt ir vairāk nekā dzīvot: [par bulgāru prozaiķa P.Vežinova izlasi „Zvaigznes pār mums”] // Jaunās Grāmatas. – Nr.2 (1981).
22. [par bulgāru rakstnieku Jordanu Radičkovu] // Jaunās Grāmatas. – Nr.4 (1982).
23. Jauna virsotne bulgāru vēsturiskajā prozā: [par bulgāru rakstnieku Antonu Dončevu] // Karogs. – Nr.3 (1984, marts), 200.-201.lpp.
24. Divas gadskārtas: [par bulgāru rakstniekiem : Andrejam Gulaškim – 70 : Varbanam Stamatovam - 60] // Karogs. – Nr.5 (1984, maijs), 197.-198.lpp.
25. Mīllestības daudzkrāsainības attainojums: [par bulgāru rakstnieka V.Popva romānu „Zemiene”] // Jaunās Grāmatas. – Nr.5 (1984).
26. Kamenam Kalčevam – 70: [par bulgāru rakstnieku] // Karogs. – Nr.7 (1984, jūlijs), 200.lpp.
27. „Literaturen front” – jubilārs: [bulg. nedēļas laikr. „Literaturen front” – 40] //Karogs. – Nr.9 (1984, sept.), 199.lpp.
28. Pāvelam Vežinovam – 70: [par bulgāru prozaiķi] // Karogs. – Nr.11 (1984, novembris), 198.-199.lpp.
29. Genčo Stojevam - sešdesmit: [par bulgāru rakstnieku] // Karogs. – Nr.2 (1985, febr.), 199.-200.lpp.
30. Ļubomirs Levčevs- jubilārs: [par bulgāru rakstnieku] // Karogs. – Nr.4 (1985, apr.), 199.-201.lpp.
31. Kliments Cačevs – jubilārs: [par bulgāru rakstnieku] // Karogs. – Nr.8 (1985, aug.), 197.-198.lpp.
32. Nepadosimies slimībai // Cīņa. – Nr.204 (1985, 4.sept.).
33. Eframam Karanfilovam - 70: [par bulgāru esejistu un kritiķi] // Karogs. – Nr.11 (1985, nov.), 200.-201.lpp.
34. Dragomirs Asenovs: [par bulgāru dzejnieku un dramaturgu] // Karogs. – Nr.5 (1986, maijs), 199.-200.lpp.
35. Stefans Canevs: [par bulgāru dzejnieku un dramaturgu] // Karogs. – Nr.8 (1986, aug.), 200.-201.lpp.
36. Rans Bosileks: [par bulgāru bērnu lit. rakstnieku] // Karogs. – Nr.9 (1986, sept.), 196.lpp.
37. Angels Todorovs: [par bulgāru rakstnieku] // Karogs. – Nr.10 (1986, okt.), 199.-200.lpp.
38. Pantelejam Zarevam - 75: [par bulgāru lit.vēsturnieku un akadēmiķi] // Karogs. – Nr.11 (1986, nov.), 200.-201.lpp.
39. Emilijana Staneva atcerei: [par bulgāru rakstnieku] // Karogs. – Nr.2 (1987, febr.), 199.-200.lpp.
40. Mladens Isajevs: [par bulgāru rakstnieku] // Karogs. – Nr.6 (1987, jūn.).
41. Ivans Mirčevs: [par bulgāru rakstnieku] // Karogs. – Nr.10 (1987, okt.), 202.-203.lpp.
42. Petko Slaveikova atcerei: [par bulgāru dzejnieku un prozaiķi] // Karogs. – Nr.11 (1987, nov.), 201.-202.lpp.
43. Krastjo Belevs: [par bulgāru rakstnieku] // Karogs. – Nr.4 (1988, apr.), 199.-200.lpp.
44. Ieskats pēdējo gadu bulgāru daiļliteratūrā // Karogs. – Nr.6 (1988, jūn.), 198.-201.lpp.
45. Diko Fučedžijevs - jubilārs: [par bulgāru rakstnieku] // Karogs. – Nr.7 (1988, jūl.), 198.-199.lpp.
46. Lačezaram Stančevam - 80: [par bulgāru dzejnieku un prozaiķi] // Karogs. – Nr.9 (1988, sept.), 101.-103.lpp.
47. Stefans Poptonevs: [par bulgāru dzejnieku un prozaiķi] // Karogs. – Nr.11 (1988, nov.), 200.-201.lpp.
48. Bogomilam Rainovam - 70: [par bulgāru rakstnieku] // Karogs. – Nr.6 (1989, jūn.), 196.-197.lpp.
49. Ieskats bulgāru dzejā // Karogs. – Nr.7 (1989, jūl.), 198.-200.lpp.
50. Jordans Radičkovs - jubilārs: [par bulgāru prozaiķi] // Karogs. – Nr.10 (1989, okt.), 197.-198.lpp.
51. Vēlreiz par žēlsirdību // Cīņa. - Nr.249 (1989, 31. okt.).
52. Vanga: [par bulgāru gaišreģi] // Latvijas Invalīds. – Nr.2 (1992).
53. Nāciet iekšā, Ziemassvētki // Latvijas Invalīds. – Nr.12 (1992).
54. Dievkalpojums Jēzus baznīcā // Linva. – Nr.4 (1993).
55. Atvieglot ciešanas, kliedēt vientulību // Rīgas Balss. – Nr.253 (1993).
56. Ai, māt, tavs skūpsts tumsā gaismu dedz: [dzeja] .. Rūpju Bērns. – Nr.12 (1994).
57. Palīdzība no Odder Rotari kluba // Neatkarīgā cīņa. – Nr.10 (1995, 13.janv.).
58. Kad invalīds grib strādāt // Linva. – Nr.1 91995).
59. Man sāpēs slāpst: [dzeja] // Neatkarīgā Cīņa. – (Pielik. „Hedvigas Kundzes Avīze”). – Nr.90 (1995, 12.maijs).
60. Spēks un smeldze: fragm. no dienasgrāmatas // Neatkarīgā Cīņa. „Hedvigas Kundzes Avīze”). – Nr.77. (1995, 21.apr.).
61. Rotaļāsimies // Rūpju Bērns. – Nr.4 (1995).
62. Invalīdi ir atkarīgi no iestādēm, pie kuru durvīm viņi klauvē // Neatkarīgā Rīta Avīze. – Nr.4 (1996, 5.janv.).
63. Es paņēmu krūku. Lidinās baložu bars. Mans mūžs: [dzeja] // Linva. – Nr.4 (1996);
64. Tu dievnamā ej...: [dzeja] // Neatkarīgā Rīta Avīze. – (Pielik. „Hedvigas Kundzes Avīze”). – 20.marts (1997).
65. Lūgsna: [dzeja] // Neatkarīgā Rīta Avīze. – (Pielik. „Hedvigas Kundzes Avīze”). – 8.maijs (1997).
66. Kā tev klājas... : [dzeja] // Neatkarīgā Rīta Avīze. – (Pielik. „Hedvigas Kundzes Avīze”). – 23.aprīlis (1998).
67. Māte: [dzeja] // Neatkarīgā Rīta Avīze. – (Pielik. „Hedvigas Kundzes Avīze”). – 6.maijs (1998).
68. Sendienas: [dzeja] // Neatkarīgā Rīta Avīze. – (Pielik. „Hedvigas Kundzes Avīze”). – 7.oktobris (1999).
69. Šodienai: [dzeja] // Neatkarīgā Rīta Avīze. – (Pielik. „Hedvigas Kundzes Avīze”). – 28.dec. (2000), 1.lpp.
70. Sarkanās flokšu liesmās: [dzeja] // Neatkarīgā Rīta Avīze. – (Pielik. „Hedvigas Kundzes Avīze”). – 2.okt. (2001), Nr.231.
71. Aiz mežiem sniegotiem: [dzeja] // Neatkarīgā Rīta Avīze. – (Pielik. „Hedvigas Kundzes Avīze”). – 11.dec. (2001), Nr.291.
72. Novakare mazina vienatnību: [apcere] // Neatkarīgā Rīta Avīze. – (Pielik. „Hedvigas Kundzes Avīze”). – Nr.1 (2001, 2.janv.).
73. Tu dīvnomā ej. Slimneicā. Motei. Man sōpēs slōpst: [dzeja] // Tāvu zemes kalendārs. Latgolas Kulturas centra izdevnīceiba, Rēzekne, 2002., 320.-322.lpp.
74. Jātvings no NEESMES. [dzeja] // Zintnieks Nr.17 /161/, 2003. gada septembris, 22. lpp.
75. Deg sveces kā senāk. Bērnība: [dzeja] // Neatkarīgā Rīta Avīze. – (Pielik. „Hedvigas Kundzes Avīze”). – Nr.294 /4079/, (2004, 21.dec.).
76. Mana tauta rada saulespuķei: [dzeja] // Neatkarīgā Rīta Avīze. – (Pielik. „Hedvigas Kundzes Avīze”). – Nr.202 /3979/ (2004, 31.aug.).
77. Nemiers. Strīds. Dusmas.: [dzeja] // Neatkarīgā Rīta Avīze. – (Piel. „Māja”), Nr.96 /4177/, 205.g.26.apr.
78. Kā dziedēt izgulējumus // Latvijas Avīze. – Nr.123 /2319/, 2005.g. 7. maijs.
79. Miers. Tikšanās.: [dzeja] // Neatkarīgā Rīta Avīze. – (Piel. „Māja”, „Hedvigas Kundzes Avīze”) Nr.143 /4224/, 2005. gada 21. jūnijs.
80. Draudzība: [dzeja] // Neatkarīgā Rīta Avīze. – (Pielik. „Hedvigas Kundzes Avīze”). – Nr.201 /4282/, 2005. 30. augusts.
81. Dzeja / desmit dzejoļu cikls/. Olūts. Literatūras almanahs Nr.11. Rēzekne. 2006.g., 29.-32.lpp.
82. Kas labs, kas slikts: [dzeja] // Karogs. – Nr.5, 2007. g.
83. Mīlestība uz mūzu un brīvību. / Par Viļa Dzērvinieka dzejoļu krājumu „Upers”. / Karogs. – Nr.5, 2007.
Ceļrādis sirdij. Dzejoļu krājums. - R., Jumava, 2010.

Preses izdevumos publicētie tulkojumi no bulgāru valodas:
1. Cončevs Dončo. Skaistule. Svētdienas pēcpusdiena: [stāsti] // Literatūra un Māksla. – Nr.52 (1968, 28.dec.).
2. Belevs Kristju. Spārnotās sēklas: [novele] // Literatūra un Māksla. – Nr.28 (1969, 12.jūl.).
3. Manovs Emīls. Vēstule no galvaspilsētas: [stāsti] // Literatūra un Māksla. – Nr.36 (1969, 6.sept.).
4. Belevs Kristju. Andelūzijas zvaigznes: [poēma] // Literatūra un Māksla. – Nr.49 (1970, 5.dec.).
5. Bredberijs B. Es gribētu uzspert gaisā spoguļaini melnos debesskrāpjus: [intervija ar bulgāru rakstnieku] ; pierakstījis Toma Tomovs // Literatūra un Māksla. – Nr.6 (1975, 8.febr.).
6. Dimitrovs Ivo. Divi sentimentāli autobraucieni: [stāsts] // Literatūra un Māksla. – Nr.32 (1975, 9.aug.).
7. Kuzmanovs Evgeni. Uzbrukums un atkāpšanās: [stāsti] // Literatūra un Māksla. – Nr.17 (1980, 25.apr.).
8. Radičkovs Jordans. Apmetnis: [stāsts] // Literatūra un Māksla. – Nr.26 (1981, 26.jūn.).
9. Radičkovs Jordans. Puisis: [stāsti] // Literatūra un Māksla. – Nr.26 (1982, 2.febr.).
10. Stanevs Emilijans. Vilks: [stāsts] // Literatūra un Māksla. – Nr.29 (1983, 15.jūl.).
11. Mitrofanova Nedjalko. Skaisti: [par Dailes teātra galv.režisora Arnolda Liniņa iestudējumu „Skroderdienas Silmačos” Vracas dramatiskajā teātrī] // Cīņa. – Nr.76 (1986, 27.marts).
12. Stojanova Krasimira. Vanga: [biogr.garstāsta fragments] // Atmoda Atpūtai. – Nr.2 (1992, 14.janv.).
13. Petrovs Ivailo. Māte. Mans draugs no K... ciema. Mirklis brīvībā. Kliedziens: [stāsti] // Literatūra un Māksla. – Nr.17 (1993, 30.apr.).
14. Stojanova Krasimira. Vanga: [biogr.garstāsts] // Atmoda Atpūtai. – 15.okt (1994). – Turp. Seko. – Nob.: 4.marts (1995).
15. Kuzmanovs Evgeni. Darbnīca: [stāsts] // Literatūra un Māksla. Mēs. – Nr.10 (1995, 25.maijs.).
16. Žekovs Vasko. Sieviešu acis: [stāsts] // Talsu Vēstis. – (1995, 7.okt.).
17. Kalina Stefanova. Pa ceļu ceļiem. Ar Arianu Mnuškinu // Teātra vēstnesis. – Nr.1 (2004).
18. Kalina Stefanova. Teātris piramīdu pakājē. Kultūras sarīkojumi Singapūrā. // Teātra Vēstnesis. – Nr.3 (2004).
19. Kalina Stefanova. Mūsdienu un vēstures aina. Festivāls „Skats 2005” // Teātra Vēstnesis. – Nr.3 (2005).
20. Kalina Stefanova. Malta – Nākotnes teātra Klondaika? // Teātra Vēstnesis. – Nr.4/1 (2005/2006).
21. Maja Kisjova. Jūlija Ogņanova – portreta iezīmes. // Teātra Vēstnesis. – Nr.1 (2006).
22. Kalina Stefanova. Tokija kā skatuve un Tokijas skatuves. // Teātra Vēstnesis. – Nr.4/1 (2006/2007).
23. Maja Kisjova. Bulgāru teātris pārmaiņu priekšā. // Teātra Vēstnesis. – Nr.1 (2007).

Preses izdevumos publicētie tulkojumi no krievu valodas:
1. Rasputins Valentīns. Pārdod lāčādu: [stāsts] // Literatūra un Māksla. – Nr.9 (1969, 1.marts).
2. Rasputins Valentīns. Satikšanās: [stāsts] // Literatūra un Māksla. – Nr.44 (1970, 31.okt.).

Rīgas radio 1. programmā pārraidītie darbi:
1. Tjarve E. Oktobris bulgāru dzejā. – 20. augusts (1971).
2. Tjarve E. Dimitara Dimova dzīve un literārā darbība. – 25. jūn. (1979).
3. Tjarve E. Ieskats Jordana Radičkova daiļradē. – 6. jūn. (1981).
4. Tjarve E. Vasila Popova daiļrade. – 13. jūn. (1982).
5. Tjarve E. Emīla Staneva daiļrade un prozas lappuses. - 22. febr. (1984).
6. Tjarve E. Rogomila Rainova proza. – 9. dec. (1984).
7. Tjarve E. Disko Fučedžijeva literārā darbība un romāna „Zaļa zāle tuksnesī” fragmentu kompozīcija. – 1. febr. (1991).
8. Tjarve E. Spēks un smeldze: [dienasgrām. 1.d.fragm.: 1949-1950] – 25. apr. (1993).
9. Tjarve E. Spēks un smeldze: [dienasgrām. 2.d.fragm.: 1951-1953] – 30. maijs (1993).
10. Tjarve E. Spēks un smeldze: [turp.lpp.] – 17. sept. (1995).
11. Tjarve E. Spēks un smeldze: [turp.lpp.] – 3. dec. (1995).

Rīgas radio 1. programmā pārraidītie Eleonoras Tjarves tulkojumi no bulgāru valodas:
1. Manovs Emīls. Vēstule no galvaspilsētas: [stāsts]. – 5. febr. (1969).
2. Strašimirovs Antons. Uz platā ceļa: [stāsts]. – 22. maijs (1970).
3. Aprilovs Boriss. Tananukas salas noslēpums. – 1. nov. (1970). Luga.
4. Manovs Emīls. Mandeļkoka zariņš: [luga]. – 20. jūn. (1971).
5. Kalčevs Ž. Ak, šīs kāzas: [humoreska]. – 2.okt. (1971).
6. Poptonevs Stefans. Piepilsētas dzīvoklis: [stāsts]. – 24. marts (1979).
7. Vežinovs Pāvels. Zvaigznes pār mums: [romāna radiokompozīcija]. – 25. februāris (1980).
8. Radičkovs Jordans. Maize: [stāsts].- 9. sept. (1980).
9. Popovs Vasils. Zemiene: [romāna radiokompozīcija].- 15. sept. (1983).
10. Kalčeva Kamena. Miera laiki: [triloģijas 1. romāna „Atmoda” lpp.]. – 9. sept. (1986).
11. Kalčeva Kamena. Miera laiki: [triloģijas 2. romāna „Marijas dziesma” lpp.]. – 10. sept. (1986).
12. Stanevs Emilijans. Lapsa ar zvārgulīti. Meža zosis. Janvāra ligzda: [stāsti]. – 17. janv. (1988).
13. Stanevs Emilijans. Pavasara ūdeņi. Dienvidus stundas. Briedis ar perlamutra ragiem: [stāsti]. – 1.jūl. (1988).
14. Topalovs Kirils. Bēdz... tevi mīlu: [romāna fragm.]. – 1. dec. (1989).
15. Kisjovs Zdravko. Tikšanās ar Ojāru Vācieti. – 31. aug. (1991).
16. Petrovs Ivailo. Māte. Mans draugs no K... ciema. Mirklis brīvībā. Kliedziens: [stāsti]. – 8. nov. (1992).
17. Žekovs Vasko. Sieviešu acis: [stāsts]. – 23. janv. (1994).

Rīgas radio 1. programmā pārraidītie Eleonoras Tjarves tulkojumi no krievu valodas:
1. Segals Zinovijs. Marijai vajadzīga nauda: [luga]. – 28. maijs (1977).

No bulgāru valodas Eleonoras Tjarves tulkoto lugu iestudējumi:
1. Ogņanova Jūlija. Horo /Kāzas/. – Pirmizrāde Rīgā, Valsts jaunatnes teātrī, 23. febr. (1969).
2. Radičkovs Jordans. Janvāris. – Pirmizrāde Rīgā, Valsts Akadēmiskajā drāmas teātrī, 15. dec. (1978).
3. Ostrikovs Ivans. Rume un vecais lauva. – Pirmizrāde Rīgā, Valsts leļļu teātrī, (1984).
No bulgāru valodas Eleonoras Tjarves pārtulkotās, bet neizdotās grāmatas:
1. Fučedžijevs Diko. Zaļa zāle tuksnesī: [psiholoģisks romāns].
2. Kalčevs Kamens. „Atmoda”: [romāns].
3. Kalčevs Kamens. „Marijas dziesma”: [romāns].
4. Topalovs Kirils. „Bēdz.. tevi mīlu”: [romāns].

Literatūra par Eleonoru Tjarvi:
1. Tjarve Eleonora. Visbūtiskākais ir cilvēcība: [intervija ar tulk. E.Tjarvi] / pierakst. L.Beitaka // Cīņa. – 24. marts (1985).
2. Jačuka M.Stipros dzīve nesalauž: [par tulk. Eleonoru Tjarvi] // Māras Zeme. – Nr.7 (1990, 18. maijs).
3. Briedis R. Tjrave Eleonora // Latviešu rakstniecība biogrāfijās. – Rīga: Latvijas Enciklopēdija, 1992.- 238.lpp.
4. Sondore Dzidra. No dzīves nav ņēmusi , vien dāsni devusi: [par tulkotāju Eleonoru Tjarvi: fragm. no Eleonoras Tjarves dienasgrām.] // Neatkarīgā Rīta Avīze. – (Pielik. „Hedvigas Kundzes Avīze”). – 21. apr. (1995).
5. Tjarve Eleonora. Piepildījums darbā: [saruna ar tulk. E.Tjarvi] / pierakst. R.Ģēģere // Linva. Nr.4 (1996).
6. Sokolova Ingrīda. Sava vieta dzīvē: [par E.Tjarves grām. „Spēks un smeldze”] // Diena. – Nr.164 (2002, 17.jūl.), 13.lpp.
7. Sondore Dzidra. Kad spēks un griba stiprāki par smeldzi: [par tulk. Eleonoru Tjarvi un viņas grām. „Spēks un smeldze”] // Latvijas Vēstnesis. – Nr.186 (2002, 19.dec.), 16.lpp.
8. Briedis R. Tjarve Eleonora. – Latviešu rakstniecība biogrāfijās. – 2. pārstr. Un papild. Izd. – [Rīga]: Zinātne, [2003]. – 592. lpp.
9. Vējāns Andris. Kā rudzupuķes vējputenī: [par Eleonoras Tjarves grām. „Spēks un smeldze”] // Lauku Avīze. – (Pielik. „Mājas viesis”). – Nr.46 (2003,7.marts), 3.lpp.
10. Pasniegta Dzejas dienu balva: ziņas” [par balvai pieteiktām 13 autoru dzejoļu grām., t.sk. E.Tjarves „Man sāpēs slāpst”] // Neatkarīgā Rīta Avīze. – Nr.214 (2003, 13. sept.), 10.lpp.; Karogs. – Nr.10 (2003, okt.), 216.lpp.
11. Andris Vējāns. Kai rudzupuču vējputenī. Tāvu zemes kalendārs. Rēzekne. 2003. 65. goda gōjums – 2004.
12. Andris Vējāns. Dzīvot, likstām spītējot. Latvijas Avīze Nr.110, 2005.g.23.aprīlī.
13. Tatjana Jarmolinska. Sāpēs dzimis gribasspēks. Tulkotājai Eleonorai Tjarvei 25. aprīlī – 75. Karogs Nr.4. 2005. gada aprīlis.
14. Ieva Puķe. Noburtie ilgu putni. Laikraksts „Diena”, Nr.248 /4383/, 2005. 22. okt. Pielikumā „Sestdiena”, 2005. gada 22.-28.okt.


Tulkots arī:
1. Bulgāriski Latvijas Republikas prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas runu Bulgārijas Republikā dinejā Valsts vizītes laikā Sofijā, 2003. g. 4. decembrī.
2. latviski Bulgārijas Republikas prezidenta Georgi Parvanova runu par godu Latvijas Republikas prezidentei Vairai Vīķei-Freibergai oficiālās vakariņās Sofijā, 2003.g. 4. decembrī.