EN

Ieva Struka

vārds:Ieva
uzvārds:Struka
profesija:Teātra zinātniece
radošā organizācija:Latvijas Teātra darbinieku savienība(kopš 1995.gada)
darba vieta:Nacionālais teātris
citi pienākumi:Darbība radošajās organizācijās • Esmu Latvijas Teātru darbinieku savienības biedre kopš 1996. gada decembra. • Esmu Latvijas Rakstnieku savienības biedre kopš 2000. gada oktobra. • Esmu Latvijas Žurnālistu savienības biedre kopš 2004. gada janvāra.
dzimšanas gads:1974
apbalvojumi:• Nominācija laikraksta “Diena” Kultūras gada balvai 2007 par grāmatu “Sarunas ar Māru Ķimeli” • Nominācija laikraksta “Diena” Kultūras gada balvai 2003 par atmiņu krājumu “Runcis” • Kultūras ministrijas prēmija par grāmatu “Pēteris Pētersons” 2000. gadā • Kultūras ministrijas stipendija radošam darbam 1999. gadā • Latvijas Zinātņu Akadēmijas jauno zinātnieku prēmija 1998. gadā • CIMO (Somija) stipendija zinātniski pētnieciskam darbam teātra zinātnē 1998. gadā • Jaunrades fonda stipendija 1996./97.māc.g. • Latvijas Bērnu fonda stipendija “Talants Latvijai” 1992.gadā • 1. vieta Baltijas Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konkursā par darbu “Veļi latviešu folklorā” 1992. gadā • 1. vieta Latvijas Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konkursā par darbu “Veļi latviešu folklorā” 1992. gadā
cv
1997.g.- 2002.g. Latvijas Universitāte, Filoloģijas fakultāte, mākslas zinātņu klātienes doktorantūra, doktora grāds mākslas zinātnēs (29.05.2003.)
1995. - 1997.g. Latvijas Universitāte, Filoloģijas fakultāte, mākslas maģistra grāds teātra zinātnē
1992. - 1995.g. Latvijas Universitāte, Filoloģijas fakultāte, bakalaura grāds filoloģijā
1990. - 1992. g. Cēsu 1. vidusskola
radošā biogrāfija
Latvijas Teātra darbinieku savienība
09.2009. - Latvijas Nacionālais teātris, direktora palīdze repertuāra jautājumos
04.2007 - Latvijas Kultūras akadēmijas Zinātniskās pētniecības centrs, pētniece
02.2007 - 12.2008. Latvijas Kultūras akadēmija, lektore
01. 2007. – 09.2009 Latvijas Nacionālais teātris, galvenā režisora palīdze literāros jautājumos
01.2006. – 03.2008 Laikraksts “Kultūras Forums”, redaktore
01.2006. – 01.2007 Latvijas Nacionālais teātris, literārā redaktore
03.2004. – 12.2005 Latvijas Nacionālais teātris, direktora palīdze repertuāra un stratēģijas jautājumos
01.2003. – 02.2004. Laikraksts “Neatkarīgā Rīta Avīze” un laikraksts “Forums”, redaktore
09.2001. – Darbs pie Gunāra Priedes Kopotu rakstu sastādīšanas
09.2000.– 02.2002. Latvijas Kultūras akadēmija, lektore teātra vēsturē VDT aktieru kursam
05.1996. – 01.1998. Latvijas Dramaturģijas aģentūras vadītāja
01.1996. – 06.2001. Valmieras drāmas teātra literārās daļas vadītāja
09.1995. – 12.1995. Raiņa Literatūras un mākslas vēstures muzeja Literatūras
nodaļa, jaunākās dzejas speciāliste
Publikācijas
• Sākot no 1993. gada aprīļa, apmēram 370 publikācijas par teātri, dramaturģiju, kino, literatūru, kultūrpolitiku – pārskati, recenzijas, portretraksti, intervijas – Latvijas, arī Lietuvas presē.
Nozīmīgākās no tām:
1.Dailes teātris, Eduards Smiļģis, Pēteris Pētersons, “Bastards”-Karogs, 1994, 10, 161.- 192.lpp.
2.“Sievietes Eduarda Smiļģa dzīvē”-Diena, 17.12., 24.12.94., 14.01., 21.01.95., 43 lpp.
3. Priekšnoteikumi P. Pētersona atbrīvošanai no Dailes teātra 1971.g. Galveno režisoru maiņa. Teātra Vēstnesis, 1998.g.dec., 1999.g.janv., 121.-131.lpp.
4. Krīzes drāmā nav. Bet vai ir dramaturģija?, Teātra Vēstnesis, 1998,Nr 4
5. Par ārējo un iekšējo motivāciju? Teātra Vēstnesis, 2000, Nr2
6. Ilgās atvadas, Māksla Plus, 2001, Nr 4
7. Aleksandra Čaka “Spēlē, Spēlmani!” izrādes tapšanas brīnums. Pēteris Pētersons. Jaunatnes teātris, 1972.gads//Aleksandra Čaka gadagrāmata. - R., 2001, 39.-49.lpp.
8. Mūžam jaunā Daile?!, Teātra Vēstnesis, 2002, Nr. 1
9. Gaidīšanas svētki Nr.2 Teātra Vēstnesis, 2002, Nr. 4
10. Sandro Ahmeteli // 20.gs. teātra režijā pasaulē un Latvijā.-R., 2002
11. Kote Mardžanišvili // 20. gs. teātra režija pasaulē un Latvijā.-R., 2002,
12. Viņpus rietumaustrumu deķa // Dzintars Sodums, Kopoti raksti, 5.sēj., R, 2004
13. Postmodernisms kā mērķis un līdzeklis jaunākajā latviešu dramaturģijā // Postmodernisms drāmā un teātrī, sast.S.Radzobe, R, 2004
14. Lūdzu, izvaro mani jeb latviešu lugas 2004, Teātra Vēstnesis, 2004, Nr3.
15. Svētceļnieka stāsti, Teātra Vēstnesis, 2005., Nr.4
16. Zvaigžņu bodē šovakar cilvēki, Teātra Vēstnesis, 2005, 3
17. Tie, kas atgriežas // Rakstu krājums Meklējumi un atradumi, apgāds Zinātne, 2006
18. Pēteris Pētersons // Teātra režija Baltijā.-R., 2006,
19. Valmieras teātris // Latvijas teātris 90. gadi, R., 2007

• Monogrāfija “Pēteris Pētersons”, 20 autorloksnes, apgāds Jumava, 2000.g.
• Atmiņu krājums “Runcis”, 25 autorloksnes, apgāds Jumava, 2003.g.
• Grāmata “Sarunas ar Māru Ķimeli”, 17 autorloksnes, apgāds Jumava, 2007.g.
• Grāmata “Latvijas Nacionālais teātris. Aiz priekškara”, 17 autorloksnes, apgāds Nordik, 2009

Papildu ziņas par profesionālo darbību

1) Esmu referējusi šādās konferencēs:
• 1995. g. 15. novembrī ZA un RLB konferencē “Dailes teātrim-75” ar referātu “Pēteris Pētersons -Dailes teātra galvenais režisors”
• 1997.g. martā Latvijas teātrim veltītās zinātniskās konferencēs Vroclavā un Šcecinā (Polija) ar referātu “Neatkarīgie teātri Latvijā”
• 1997. g. 28. novembrī ZA un RLB konferencē par teātra kritiku un vēsturi ar referātu “Teātra kritikas loma teātra vēsturnieka praksē”
• 1998. g. 5. oktobrī LKA zinātniskajā konferencē “Bertolds Brehts un episkais teātris Latvijā” ar referātu “Episkā teātra elementi Pētera Pētersona izrādēs”
• 2000. gada 5. decembrī LFMI, LU, LKA konferencē “Literatūra 2000. gadā” ar referātu “Poētiskās dramaturģijas un teātra attiecības. Pēteris Pētersons un Māra Zālīte. 90. gadu 2. puse un 2000. gads”
• 2001. gada 18. novembrī Latviešu oriģināldramaturģijas skates teorētiskā konferencē “Latviešu luga Eiropas un pasaules dramaturģijas kontekstā” ar referātu “Poētiskās drāmas evolūcija”
• 2002. gada 12. februārī LU un DPU doktorantu konferencē ar referātu “P.Pētersona teātra teorijas glosārijs”
• 2002. gada 22. februārī Liepājas Pedagoģiskās Universitātes konferencē “Aktuālās problēmas latviešu literatūrzinātnē” ar referātu “Dzejas drāma Latvijā”.
• 2003. gada 1. martā Liepājas Pedagoģiskās Universitātes konferencē “Aktuālās problēmas latviešu literatūrzinātnē” ar referātu “P. Pētersona “Drāma kā kritērijs” un jaunākā latviešu dramaturģija”.
• 2003.gada novembrī LZA konferencē “Postmodernisms drāmā un teātrī” ar referātu “Postmodernisms kā mērķis un līdzeklis jaunākajā latviešu dramaturģijā”.
• 2005.gada 16.aprīlī Oslo Ibsena centra rīkotā konferencē ar referātu “Ibsena varoņu popularitāte kā baltiešu ziemeļnieciskās struktūras izraisīta metafiziska parādība”
• 2005.gada 20.aprīlī LZA konferencē “Meklējumi un atradumi” ar referātu “Tie, kuri atgriežas”
• 2006.gada 25.martā Norvēģijas vēstniecības seminārā ar referātu “Ibsena varoņu popularitāte kā baltiešu ziemeļnieciskās struktūras izraisīta metafiziska parādība”
• 2007. gada 24.-28. janvārī Draudzīgā Aicinājuma pasākumos latviešu centros Lielbritānijā ar referātu “Latvijas teātra (1990-2006) ceļš uz Eiropu un bēgšana no tās”
• 2007. gada 2. martā Liepājas Pedagoģiskās Universitātes konferencē “Aktuālās problēmas latviešu literatūrzinātnē” ar referātu “Reģionālie teātri un masu kultūras invāzija”
• 2007. gada 30. oktobrī Letonikas II kongresā Teātra zinātnes sesijā “Postdramatiskais teātris” ar referātu “Režijas vēstījums un tā struktūra postdramatiskā teātrī”
• 2008. gada 6. augustā Tamperes teātra festivālā seminārā “Tēmas un tendences jaunākā Baltijas, Krievijas un ASV dramaturģijā” ar referātu “Nešķērsojot robežu starp skatuvi un rakstāmgaldu. Un dzīvi. Latviešu drāma kopš 2000. gada”.
• 2009. gada 9. oktobrī IETM seminārā „Eastern Promisses” Viļņā ar referātu par Latvijas teātri

2) - Esmu bijusi Starptautiskā Jaunā teātra festivāla “Homo novus” galvenā administratore 1997. un 1999. gadā.
- Esmu bijusi 1. un 2. Rūdolfa Blaumaņa Teātra mākslas festivāla programmu vadītāja

- 2007. gadā un 2009. gadā Baltijas mūsdienu dramaturģijas festivāla (Paņeveža, Lietuva un Tartu, Igaunija) žūrijas locekle
- No 2000. līdz 2004. gadam, kā arī 2006. un 2007. gadā biju Rakstnieku savienības gada balvas literatūrā žūrijas locekle
- No 2002. gada septembra līdz 2004. gada maijam biju Latvijas profesionālo teātru skates žūrijas locekle
- No 2002. gada decembra līdz 2004. gada maijam biju Latvijas KKF Teātra nozares padomes eksperte.