EN

Liāna Langa

vārds:Liāna
uzvārds:Langa
profesija:Dzejniece
radošā organizācija:Rakstnieku savienība(kopš 2001.gada)
dzīvesvieta:Rīga
dzimšanas gads:1960
apbalvojumi:Literatūras Gada balva dzejā - "Iepūt taurītē, Skorpion!" (2002). Dzejas dienu balva par "Antenu burtnīca" (2006)
radošā biogrāfija
Rakstnieku savienība
Autordarbi:
Dzejoļu krājums “Te debesis, te ciparnīca” 1997
Dzejoļu krājums "Iepūt taurītē, Skorpion!" 2001
Dzejoļu krājums „Antenu burtnīca” 2006
Dzejoļu krājums "Vilkogas" 2010

Publikācijas Latvijas presē par sociālām un kultūras tēmām
Publikācijas ASV latviešu diasporas presē par gleznotājas Dainas Dagnijas radošo darbību
Dzeju kopu publikācijas žurnālos Karogs Avots,,Literatūra. Māksla. Mēs., Forums, dzeju almanahos un citur