EN

Milda Klampe

vārds:Milda
uzvārds:Klampe
profesija:Dzejniece, tulkotāja, redaktore
radošā organizācija:Rakstnieku savienība(kopš 2009.gada)
dzīvesvieta:Rīga
cv
Valodas:
latviešu, krievu, angļu, senebreju, sengrieķu, latīņu

1981.–1984. g. – Rīgas Paraugtipogrāfijā korektore
1984.–1988. g. – Izdevniecībā „Liesma” korektore
1988.–1991. g. – Veidlapu izdevniecībā korektore
1991.–1998. g. – Latvijas Bībeles biedrībā korektore un redaktore
2000. g. AS „Lauku Avīze” korektore
Latvijas Bībeles biedrībā redaktore
radošā biogrāfija
Rakstnieku savienība
Dzeja

„Atjaunotne”, Dzejas kopkrājums, „Amnis”, 1998.

„Dzejas dienas 2001”, Apgāds „Jaunā Daugava”, 2001.

Milda Klampe. „Ījab, Esjab!”, Dzeja, SIA „I&A”, 2005.

„Viens dzejolis 2013”, apgāds „Mansards”, 2013.

Milda Klampe. „Visatnē”, Dzeja, SIA „I&A”, 2015.

Milda Klampe. "Pie Iesākuma. Dzeja. Miniatūras", SIA "Libri Style", 2022.


Tulkojumi un redaktora darbs

Milda Klampe. „Deuteronomium 32,1–43 analīze teksta lingvistikas skatījumā”. The Bībele: Raksti, Teksts, Kultūrvide. III. 2005.

Milda Klampe. „Bībeles valodas stilistika no Manceļa līdz mūsdienu tulkojumam”. Tulkojums – kultūrvēsturisks notikums. Bībeles tulkojumi: teorija, vēsture, mūsdienu prakse. 4. sējums. Valsts valodas komisija. Raksti. „Zinātne”. 2008.

Redaktores darbs pie Bībeles Konkordances veikts no 2002.g. līdz 2010.g. -

"Konkordance". Alfabētisks vārdu rādītājs. LBB. 2010.


Redaktores darbs pie visas Bībeles veikts no 1995.g. līdz 2012. g. -

"Bībele ar deiterokanoniskajām grāmatām." LBB. 2012.

Milda Klampe. „Bībeles praviešu vēstījumi teksta semantikas skatījumā”. Tulkojums – kultūrvēsturisks notikums III. Bībeles tulkojumi: teorija, vēsture, mūsdienu prakse. 6. sējums. Valsts valodas komisija. Raksti. „Zinātne”. 2014.