EN

Talrids Rullis

vārds:Talrids
uzvārds:Rullis
profesija:Tulkotājs
radošā organizācija:Rakstnieku savienība(kopš 1988.gada)
dzīvesvieta:Ogres raj. Ķeipenes pag. Kļāvi
dzimšanas gads:1940
miršanas gads:2014
apbalvojumi:KKF un LRS gada balva tulkošanā (2001). Gada balva par mūža ieguldījumu tulkošanā (2005). Baltkrievijas PSR AP prezidija Goda raksts 1977. gada 25. maijā. Izdevniecības "Liesma" Goda raksts 1980. Latvijas PSR Valsts izdevniecības, poligrāfijas un grāmatu tirdzniecības lietu komitejas goda raksts 1989. gada 16. aprīlī. PSRS tautu daiļlit. labāko tulkojumu konkursa Diploms 1987. gada 5. maijā. Kultūras min. prēmiju un stipendiju komisijas atbalstīšanai redakcijā 1994.
radošā biogrāfija
Rakstnieku savienība
Pirmais publicētais tulkojums -V. Borozdins «Lelle no zirnīša» (1962).

Tulk. gr. no baltkr., liet., arī kr., ukraiņu valodas.
Tulk. grām.:
K. Čorns «Trešā paaudze» (1971);
A. Ptašņikavs «Tartaka» (1972);
V.Bikavs «Sotņikavs.Obelisks.Jānodzīvo līdz rītausmai»(1976),
«Dzērves kliedziens», «Ja aiziet un neatgriežas» (abi 1984),
«Nelaimes zīme» (1986);
Z. Bjaduļa «Lakstīgala» (1977);
M. Gareckis «Imperiālistiskajā karā. Viļņas komunāri» (1978);
I. Cigrinavs «Paipalas raudas» (1980);
J. Kolass «Kur ceļi šķiras» (1982);
V. Karatkevičs «Karaļa Staha baismā karadraudze» (1985);
A. Maldzis «Rudens pašā ziedonī» (1989).
Tulk. lugas:
A. Šteins "Okeāns";
M. Šatrovs "Sirdsapziņas diktatatūra".

90. gados tulk. grāmatas tikai no lietuviešu un krievu val.:
V. Misēvičs «Čičinskis. Lāču akadēmija» (1991);
K. Saja «Zīlēšana ar ābolu sēkliņām. Ja norausim sliekai kāju» (1991);
V. Pietaris «Lapsas mūžs» (1993);
J. Piliponis «Noslēpumainais viesis no Indijas. Mūžīgais Žīds pilsētā» (1994);
J.Ivanauskaite «Ragana un lietus» (1994);
R. Šavelis «Zirgu zaglis» (1995);
R. Gavelis «Viļņas pokers» (1995);
J.Ivanauskaite «Ceļojums uz Šambalu»(1998),
«Agnijas Maģija» (1999),
«Zaudētā Apsolītā zeme» (2000);
N.Rērihs "Svētības ceļi" (2000);
S. T. Kondrots «Čūskas skatiens»(2000);
A. Šķēma «Balta drāna» (2000);
J.Ivanauskaite «Trimdā aizdzītā Tibeta» (2001);
A. Pelenis «Četrpadsmit restitūcijas dienas» (2001);
R.Dobrovenskis "Magnus, dāņu princis" (2004);
J.Jankus "Maldu putni" (2005);
L.Ulicka "Soņečka" (2005);
L.Ulicka "Patiesi jūsu Šuriks" (2006);
J.Ivanauskaite "Sapņiem līdzi" (2006);
R.Gronausks "Kenotafs" (2006);
S.T.Kondots "Un apmāksies tie, kuri skatās pa logu" (2006);
A.Vaičulaitis „Valentīna” (2009);
J.Ivanauskaite „Placebo” (2009);
P.Dirģēla „Baltijas triloģija”:
„Slēptais brasls”, „Joldijas jūra” „Ancilus ezers” (2010);
I.Turgeņevs „Stepes karalis Līrs” (2011);
„Lietuviešu zelta stāsti” (viens no tulkotājiem, 2011).

Periodikā public. lietuviešu lit. klasiķu un mūsdienu aut. - brāļu Dirgēlu, R. Granauska, V. Juknaites, Šatrijas Raganas u.c. darbu tulkojumi, raksti par teātri un literatūru (ap 150 publ.). Public. arī rakstus par tulkošanas problēmām, baltkr. literatūru. Kopš 1996 R. sniedzis lietuviešu lit. apskatus žurn. «Karogs».