EN

Uldis Zemzaris

vārds:Uldis
uzvārds:Zemzaris
profesija:Prozaiķis un glzenotājs
nozare:Portretists
radošā organizācija:Mākslinieku savienība(kopš 1957.gada),
Rakstnieku savienība(kopš 1971.gada)
dzīvesvieta:Rīga
dzimšanas gads:1928
miršanas gads:2022
apbalvojumi:Apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni (2003). KKF mūža stipendiāts.
radošā biogrāfija
Rakstnieku savienība
Pirmā prozas publikācija - humoreska «Nagla» žurn. «Padomju Latvijas Sieviete» 1961 (4. m\). Izd. īsprozas krāj. «Modeļa pieradināšana» stāsti (1969),
«Uzgleznot sevi» stāsti un apceres(1978),
«Prieks laipnībā» humoreskas un stāsti (1983),
«Paradīze mansardā» stāsti (1988). Stāstos tēlota gk. mākslinieku vide, darba un pas. uztveres īpatnības. Trāpīgi iezīmēti portreti un situācijas.
Periodikā public. raksti par mākslu.
Portretējis daudzus pazīstamus kult. darbiniekus, arī literātus (Andreju Eglīti, U. Ģermāni, Z. Skujiņu, I. Ziedoni).
Mākslinieka autobiogrāfija (radošās darbības pārskati) 2002. gadā.
"Zinātājs, Pūciņa, Ūdentiņš un citi jautri stāsti" (2006);
"Tad es biju mellužnieks" atmiņu stāsti (2007).