EN

Viktors Avotiņš

vārds:Viktors
uzvārds:Avotiņš
profesija:Dzejnieks
radošā organizācija:Rakstnieku savienība(kopš 1980.gada)
dzīvesvieta:Rīga
dzimšanas gads:1947
miršanas gads:2023
apbalvojumi:4. šķiras Triju Zvaigžņu ordenis (2008. gads)
radošā biogrāfija
Rakstnieku savienība
Pirmais public. dzejolis «Zaļo, zaļo zālīti...» žurn. «Liesma» 1973 (7. nr.).
Izd. dzejoļu krāj. «Apiet loku» (1979),
«Taupīšanās» (1982),
«Lēzenā mūžība» (1986).

Lielākajai daļai dzejoļu publicistiski polemisks raksturs, blīva tēlainība.
Asi, reizēm sarkastiski maksimalistiskā intonācijā vēršas pret dažādām mūsdienu dzīves morāli ētiskajām negācijām.
Public, per. daudzus rakstus par lit. un kult. jautājumiem.
Tulk: Ņeznanskis F. Asinsatriebība: romāns, Kontinents, 2000;