EN

Viktors Hausmanis

vārds:Viktors
uzvārds:Hausmanis
profesija:Literatūras un teātra zinātnieks
radošā organizācija:Rakstnieku savienība(kopš 1965.gada),
Latvijas Teātra darbinieku savienība(kopš 1959.gada)
dzīvesvieta:Rīga
dzimšanas gads:1931
miršanas gads:2023
radošā biogrāfija
Rakstnieku savienība
H. piedalījies Val. un lit. inst. kolektīvajos darbos, rakstījis par J. Raini, latv. dramaturģiju. Izstrādājis J. Raiņa Kopotu rakstu zin. izd. tekstoloģiskos principus, sagatavojis un komentējis 9., 11.-15. sēj. (1980-82, LPSR Valsts prēm. 1987). Grām. «Rainis un teātris» (1965),
«Raiņa daiļrades process» (1971),
«Raiņa dramaturģija» (1973),
«Rainis mūsdienu teātrī» (1990),
raksts «Raiņa ieceru universālisms nepabeigtajās lugās» (krāj. «Rainis radošo meklējumu spogulī», 2001).
Kopš 1956 darbojas t-ra zinātnē, publikācijas par latv. t-ra un dram. attīstības problēmām, recenzijas.
Grām. «Dramaturgs Harijs Gulbis» (1980),
«Rūdolfa Blaumaņa dramaturģija» (1984),
«Ādolfs Alunāns» (1988). Bijis «Latviešu literatūras vēstures» (1-3, 1998-2001) zinātniskais vad., uzrakstījis nodaļas par latv. drāmu kopš 1918 līdz mūsdienām.
Rakstījis apceres par A. Saulieti, Anšlavu Eglīti, V. Janelsiņu, R. Rīdzinieku, tās ievietotas šo rakstnieku darbu izdevumos.
80. gadu beigās pievērsies latv. trimdas dram. un t-ra izpētei. Sar. apceru krāj. «Latviešu aktieri trimdā» (1996), grām. «Kas tie tādi... trimdas lugu rakstītāji?» (1999),
«Mārtiņš Zīverts» (2003).
Sast. M. Zīverta izlases «Lugas» (1988),
«Kamerlugas» (1989),
Anšlava Eglīša izlasi «Lugas» (1990) ar plašiem komentāriem un apc. par M. Zīverta un A. Eglīša dzīvi un daiļradi.
Sast. un komentējis M. Zīverta autobiogr. un vēstuļu kopojumu «Par sevi» (1992),
kā arī kopkrāj. «Trimdas lugas» (1-2, 1994-95) ar plašu ievadapcerejumu.
Sar. monogr. par aktrisēm un rež.: grām. «Lilija Ērika» (1968),
«Sarunas ar Felicitu Ertneri» (1977),
«Lilita Bērziņa» (1980),
«Alma Ābele» (1983),
«Velta Līne» (1986),
«Manas aktrises»,
«Vecās Jelgavas aktieri» (abas 2001).
H. lasījis speckursu par J. Raini un lrkcijas par trimdas
dramaturģiju LU, kā arī par latv. drāmu universitātēs Minsterē un Bonnā.