EN
Horeogrāfu asociācija

Dibināta 2003. gadā kā "Laikmetīgās dejas horeogrāfu asociācija Latvijā", 2006. gadā pārtopot par "Horeogrāfu asociāciju". Horeogrāfu asociācija apvieno gan jaunākos profesionālās laikmetīgās dejas profesionāļus, gan laikmetīgās dejas Latvijā  aizsācējus.

 

Horeogrāfu asociācijas mērķi un uzdevumi:

HA mērķi ir:

 • veicināt Latvijas profesionālās laikmetīgās dejas attīstību Latvijā un Latvijas dejas kopienas atpazīstamību ārvalstīs;
 • sekmēt Latvijas profesionālās laikmetīgās dejas horeogrāfu radošo darbību;
 • veicināt un atbalstīt organizācijas biedru un laikmetīgās dejas profesionāļu tālākizglītību;
 • veicināt Latvijas un ārvalstu horeogrāfu savstarpējo komunikāciju un pieredzes apmaiņu;
 • veicināt biedrības sadarbību ar citu mākslas nozaru pārstāvjiem Latvijā un ārvalstīs;
 • veikt organizatoriskus pasākumus profesionālās laikmetīgās dejas, biedrības un tās mērķu popularizēšanā;
 • pārstāvēt un aizstāvēt profesionālās laikmetīgās dejas horeogrāfu ekonomiskās, politiskās un sociālās tiesības un intereses.

HA uzdevumi ir:

 • nodrošināt regulāru mēģinājumu telpu pieejamību laikmetīgās dejas mākslinieku jaunradei;
 • aktīvi popularizēt laikmetīgās dejas horeogrāfus, izrādes, veicināt kopējo laikmetīgās dejas nozares atpazīstamību caur HA sociālajiem kontiem;
 • izmantot HA sociālo tīklu profilus, kā komunikācijas platformas biedru saziņai ar dejas publiku un profesionāļu savstarpējai saziņai;
 • uzturēt funkciju – diskusiju un informācijas  apmaiņas forums par dejas nozarei un kultūrpolitikai svarīgiem jautājumiem, piedaloties Kultūras ministrijas Dejas padomē, līdzdarbojoties LKNVOA, u.c.;
 • “Dejas dienas” un citu projektu ietvaros pētīt, prezentēt un domāt par dejas mākslas attiecībām ar publiku un sabiedrību;
 • rūpēties par laikmetīgās dejas pieejamību ārpus ierastajiem izrādīšanas modeļiem un tirgus attiecībām, organizējot viesizrādes reģionos, bezmaksas nodarbības un darbnīcas “Dejas dienas” ietvaros u.c.;
 • stiprināt dejas mākslinieku kopienas izjūtu, piedāvājot HA biedru kartes bonusu sistēmu – atlaides citu producentu rīkotajiem pasākumiem, iespēju iegādāties medicīnisko apdrošināšanu, atlaides atsevišķās kafejnīcās, rīkot biedru sapulces un sarunas);
 • būt par atbalstošu platformu neatkarīgajiem laikmetīgās dejas producentiem un horeogrāfiem izrāžu un pasākumu veidošanai, nodrošinot vismaz divu HA biedru veidotu dejas izrāžu producēšanu gadā.

 

Biedru skaits:
Horeogrāfu asociācijā ir apvienojušies 54 biedri.