EN
Latvijas Rokmūzikas asociācija

Latvijas Rokmūzikas asociācija (LRMA) dibināta 2017. gada 19. martā. Kopš 2020. gada LRMA ir asociētais biedrs Latvijas Radošo savienību padomē.

 

Latvijas Rokmūzikas asociācijas mērķi un uzdevumi:

LRMA mērķi ir:

 • radīt, uzturēt un popularizēt ilgtspējīgu un starptautiski atzītu kultūras vidi Latvijā, popularizējot Latvijas rokmūziku, kā neatņemamu Latvijas kultūras sastāvdaļu;
 • veicināt Latvijas rokmūzikas autoru, izpildītāju un mūziķu grupu integrēšanās iespējas vietējā un starptautiskajā mūzikas un izklaides biznesa tirgū;
 • izveidot konkurētspējīgu nozari, kuras pamatuzdevums ir radīt rokmūziku kā eksporta preci ar augstu pievienoto vērtību.

LRMA uzdevumi ir:

 • radīt tādu kultūras vidi, kas orientējas uz Latvijas rokmūziķu izaugsmi un ilgtspējīgu attīstību Latvijā un ārpus tās;
 • veicināt Latvijas rokmūziķu atpazīstamību, konkurētspēju un profesionalitāti;
 • vairot sabiedrības apziņu par Latvijas rokmūziķiem, kā starptautiskās mūzikas industrijas konkurētspējīgiem dalībniekiem;
 • veicināt izpratni par latviešu rokmūziķu darbības un attīstības iespējām ārpus Latvijas;
 • veicināt ārvalstu mūziķu sadarbību ar Latvijas rokmūziķiem;
 • veikt informatīvo un izglītojošo darbu sabiedrības izpratnes radīšanai un veicināšanai, pozicionējot latviešu rokmūziku kā neatņemamu Latvijas kultūras sastāvdaļu;
 • veicināt sabiedrības interesi par rokmūziku, radot sabiedrībā vēlmi iesaistīties Latvijas rokmūzikas norisēs;
 • palīdzēt Latvijas rokmūziķiem radīt, noformēt, izdot, popularizēt un aizsargāt savu intelektuālo īpašumu;
 • pārstāvēt Latvijas rokmūziķu intereses Latvijas valsts un pašvaldību iestādēs, biznesa struktūrās, kā arī starptautiskos semināros un konferencēs;
 • sniegt informatīvo, sociālo, juridisko un cita veida palīdzību Latvijas rokmūziķiem;
 • veicināt sadarbību starp Latvijas neakadēmiskās mūzikas jomas profesionāļiem, kā arī attīstīt un uzturēt neakadēmiskās mūzikas nozares izaugsmi un ilgtspējīgu attīstību Latvijā. 

 

Biedru skaits:
Latvijas Rokmūzikas asociācijā šobrīd ir apvienojušies 63 biedri.