EN
Par mums

Latvijas Radošo savienību padome (RSP) ir starpnozaru radošo savienību jumta organizācija, un tajā ietilpst 13 radošās savienības, un kopskaitā vairāk nekā 3000 individuālo biedru. RSP dibināta 1988. gadā Rakstnieku savienības paplašinātajā plēnumā kā Radošo savienību Kultūras padome. 1995. gadā reģistrēta kā profesionālo radošo organizāciju apvienība – Latvijas Radošo savienību padome. 

RSP biedri ir: Latvijas Arhitektu savienība, Latvijas Ainavu arhitektu asociācija, Latvijas Dizaineru savienība, Latvijas Kinematogrāfistu savienība, Latvijas Komponistu savienība, Latvijas Mākslinieku savienība, Latvijas Mākslas zinātnieku un kuratoru biedrība, Latvijas Rakstnieku savienība, Latvijas Teātra darbinieku savienība, Latvijas Zinātnieku savienība, Latvijas Fotogrāfu savienība un Horeogrāfu asociācija, kā arī Latvijas Rokmūzikas asociācija kā asociētais biedrs.

Latvijas Radošo savienību padome dibināta un darbojas ar pārliecību, ka latviešu valodas, kultūras, tradīciju, nacionālās identitātes un profesionālās mākslas saglabāšana un attīstīšana ir nozīmīgs un izšķirošs Latvijas valsts ilgtspējīgas pastāvēšanas pamats.

 

RSP mērķi:

  • Kultūras pieejamības veicināšana Latvijas sabiedrībai;
  • Kulturālas un sociāli ilgtspējīgas dzīves vides veicināšana Latvijā;
  • Radošo darbinieku profesionālo, sociālo un ekonomisko tiesību un interešu aizstāvība.

RSP darbības virzieni:

  • Līdzdalība kultūrpolitikas veidošanā;
  • Radošo darbinieku profesionālo, sociālo un ekonomisko tiesību un interešu aizstāvība;
  • Sadarbība ar Kultūras ministriju, LR Saeimas komisijām, valsts un pašvaldību institūcijām;
  • Pārstāvju deleģēšana darbam konsultatīvās komisijās, ekspertu padomēs.
  • Sadarbības un informācijas koordinēšana kultūras jomā.

 

Dalība starptautiskās organizācijās:
Kopš 2018. gada RSP ir dalīborganizācija Eiropas kultūras organizāciju tīklā "Culture Action Europe".