EN
Latvijas Ainavu arhitektu asociācija

 

Dibinātā 1995. gadā kā Latvijas Ainavu arhitektūras biedrība, no 2018. gada Latvijas Ainavu arhitektu asociācija.

Mērķi:

  • Veicināt un attīstīt zināšanas, tehnisko lietpratību un atbildību ainavu arhitektūras profesionālajā darbībā;
  • Pulcināt Latvijā strādājošos ainavu arhitektus, ainavu arhitektūras studentus un saistītās nozarēs strādājošus speciālistus, lai rosinātu, uzturētu un tālāk izkoptu Latvijas ainavu arhitektūras tradīcijas;
  • Publicēt Latvijas ainavu arhitektūras sasniegumus un iestāties par speciālistu autortiesībām;
  • Sadarboties ar citām organizācijām Latvijā un pasaulē.

Dalība starptautiskās organizācijās:

  • Starptautiskā Ainavu arhitektu federācija – IFLA World
  • Eiropas reģiona Starptautiskā Ainavu arhitektu federācija – IFLA Europe
  • Baltijas jūras reģiona ainavu arhitektūras grupa – BSRLA Group
  • Eiropas Ainavu arhitektūras arhīvu tīklojums – NELA
  • Eiropas Ainavu būvuzņēmēju asociācija – ELCA
  • Eiropas Ainavu arhitektūras studentu asociācija – ELASA

Biedru skaits:
118 biedri – ainavu arhitektūras nozares profesionāļi – ainavu arhitekti, ainavu plānotāji, telpiskās attīstības plānotāji, pētnieki, pedagogi, ainavu būvnieki, dendrologi, daiļdārznieki, parka dārznieki, studenti u.c., no kuriem 9 goda biedri, 69 pilntiesīgie biedri, 35 biedri atbalstītāji, tostarp 70 radošie profesionāļi, un 5 biedri juridiskās personas.