EN
Latvijas Arhitektu savienība

1924. gadā dibināta kā Latvijas Arhitektu biedrība (LAB); 
1945. gadā turpina darbību kā Latvijas PSR Arhitektu savienība; 
1989. gadā izveidota Latvijas Arhitektu savienība;
1995. gadā LAS apvienojas ar LAB. 

Mērķi un darbības virzieni:

  • Apvienot un koordinēt centienus arhitektūras un kultūrvēsturiskās vides saglabāšanā, izkopšanā un tālākā attīstībā Latvijā;
  • Veicināt arhitektu līdzdalību kultūrā, saimnieciskā un sociālā darbībā;
  • Izmantojot likumdošanas iniciatīvas tiesības, ietekmēt Latvijas valsts iestāžu darbību jautājumos, kas skar visu arhitektūras jomu praksi, izglītību, zinātni, arhitekta darba sociālo apstākļu nodrošinājumu, tiesību aizsardzību, kā arī būvpolitikas un citu ar arhitekta darbu saistīto jautājumu izstrādi;
  • Popularizēt un izskaidrot arhitektūru Latvijā, Latvijas un latviešu arhitektu darbus pasaulē, izdot informāciju un izdevumus, veicināt arhitektu pieredzes apmaiņu Latvijā un ārpus tās.

Dalība starptautiskās organizācijās:

  • Baltijas Arhitektu savienību asociācija; 
  • Starptautiskā Arhitektu asociācija; 
  • Eiropas Arhitektūras padome; 
  • LAS līdzarbojas Eiropas Forumā par arhitektūras politikas jautājumiem.

Biedru skaits: 
404 biedri, 18 asociētie biedri.