EN
Latvijas Kinematogrāfistu savienība

Dibināta 1962. gadā kā Latvijas PSR Kinematogrāfistu savienība; 2006. gadā reģistrēta kā biedrība "Latvijas Kinematogrāfistu savienība".

Mērķi un darbības virzieni:

  • Veicināt Latvijas kinematogrāfijas attīstību, apvienot LKS biedrus viņu profesionālo, ekonomisko un sociālo interešu pārstāvniecībai un aizsardzībai; 
  • Veidot saites ar sabiedrību, informēšanas, izglītošanas, Latvijas filmu mākslas veidošanas, popularizēšanas un pieejamības nolūkā; 
  • Pārstāvju deleģēšana darbam konsultatīvās komisijās, ekspertu padomēs, dalība starptautiskās profesionālās organizācijās.

Dalība starptautiskās organizācijās:

  • FERA - Eiropas audiovizuālo režisoru asociācijā/ Federation Europeenne des Realisateurs de l’Audiovisuel
  • KSK - Neatkarīgo valstu savienības un Igaunijas, Latvijas un Lietuvas  Kinematogrāfistu  savienību Konfederācijā

Biedru skaits: 
268 biedri, pārstāvētās jomas: režisori, operatori, aktieri, kino kritiķi, vēsturnieki, filmu mākslinieki, kostīmu mākslinieki, grima mākslinieki, animācijas režisori, mākslinieki, animatori, dramaturgi, scenāristi, skaņu režisori, montāžas režisori, filmu redaktori, producenti, filmu direktori, kinoprojektu vadītāji, programmu koordinatori, komponisti.