EN
Latvijas Komponistu savienība

Dibināta 1941. gadā, no 1944. – 1990. gadam darbojas kā Latvijas Padomju Komponistu savienība, no 1991. gada Latvijas Komponistu savienība (LKS). LKS apvieno komponistus un muzikologus.

 

Latvijas Komponistu savienības mērķi un uzdevumi:

LKS mērķi ir:

  • veicināt Latvijas profesionālās mūzikas un mūzikas zinātnes izaugsmi;
  • veicināt augstu prestižu Latvijas profesionālo komponistu un muzikologu radītajiem darbiem Latvijā un pasaulē.

LKS uzdevumi ir:

  • aizstāvēt savu biedru profesionālās, kā arī sociāli ekonomiskās intereses un tiesības;
  • rūpēties par savu biedru autortiesību aizsardzību;
  • iestāties par dažādu daiļrades virzienu, stilu un metožu lietošanas iespējām, vērsties pret jebkuru daiļrades brīvības ierobežošanu;
  • veicināt latviešu mūzikas iekļaušanos pasaules kultūras apritē;
  • rūpēties par Latvijas mūzikas kultūras mantojuma saglabāšanu;
  • veicināt ārvalstīs dzīvojošo Latvijas komponistu un muzikologu darbu iekļaušanos Latvijas mūzikas dzīvē;
  • uzturēt kontaktus un veicināt sadarbību ar valsts un pašvaldību institūcijām, ar radniecīgām organizācijām Latvijā un ārvalstīs;
  • iestāties radniecīgās organizācijās, asociācijās Latvijā un ārvalstīs un iekļauties to darbā, pārstāvot Latvijas komponistu un muzikologu intereses.

 

Biedru skaits:
Latvijas Komponistu savienībā ir apvienojušies 125 biedri.