EN
Latvijas Mākslas zinātnieku un kuratoru biedrība

 

Dibināta 2022. 28. novembrī; 2023. gadā reģistrēta Kultūras ministrijā kā profesionāla radoša organizācija.

 

LMZKB mērķi:

 • Sekmēt sabiedrības kultūras vajadzību apmierināšanu, veicinot mākslas zinātnes un Latvijas garīgās un materiālās kultūras attīstību,
 • Nostiprināt mākslas zinātnieka profesijas prestižu un stāvokli sabiedrībā, kā arī sekmēt šīs profesijas pārstāvju radošo darbību un radošo darbu izplatību,
 • Sekmēt sabiedrības izpratni, izglītotību un informētību par mākslas zinātnieka profesiju kā arī mākslu  un arhitektūru gan vēsturiskā, gan mūsdienu laikmetīgās  mākslas kontekstā.

LMZKB uzdevumi:

 • Īstenot kultūras projektus,
 • Veicināt Latvijas mākslas zinātnieku savstarpējo sadarbību,
 • Sadarboties ar izglītības, zinātnes un atmiņas institūcijām, kā arī ar ārvalstu nozares profesionāļiem un analoģiskām organizācijām,
 • Organizēt izglītojošas lekcijas, lekciju kursus, seminārus, ekskursijas, konferences un izstādes, ka arī citus ar mākslu saistītus izglītojošus un sabiedriskus pasākumus un projektus,
 • Nodarboties ar izdevējdarbību,
 • Piešķirt balvu par nopelniem mākslas zinātnē,
 • Sniegt konsultācijas,
 • Sadarboties ar valsts pārvaldes iestādēm,
 • Aizsargāt nozares pārstāvju profesionālās un sociālās tiesības,
 • Iestāties par pamatotu viedokļu daudzveidību.

 

Biedru skaits:

68 biedri (no tiem 2 goda biedri); 6 biedra kandidāti.