EN
Radošas personas statuss

 

Radošas personas statuss nepieciešams radošas personas atbalsta stipendijas pretendentam, kurš nav profesionālas radošas organizācijas biedrs.

 

Profesionāla radošā organizācija (PRO) ir:
1) reģistrēta profesionālo radošo organizāciju reģistrā Kultūras ministrijā,
2) tajā ir ne mazāk kā 50 biedru,
3) īsteno kultūras projektus attiecīgajā radošajā jomā,
4) aizsargā radošo personu profesionālās un sociālās tiesības,
5) uztur savu biedru reģistru.

Par radošo personu atzīstama fiziska persona, ja tā atbilst šiem nosacījumiem:
1) tā rada vai savā izpildījumā interpretē mākslas darbus likumā minētajās jomās – arhitektūras, dizaina, teātra, mūzikas, vizuālās mākslas, dejas, literatūras un kinematogrāfijas,
2) darbi tikuši publiskoti pēdējo 3 kalendāro gadu laikā,
3) tā ir PRO biedrs, vai arī persona ar savu radošo darbību dod ieguldījumu profesionālās mākslas un kultūras attīstībā, ko izvērtē Latvijas Radošo savienību padomes eksperti.

Plašāka informācijas par radošām personām un profesionālām radošām organizācijām atrodama Kultūras ministrijas mājaslapā