EN
Atlasīti 222 ieraksti

« 1 ... 11 12 13 14 15 16 17 ... 23 Nākamā lapa »
aktualitātes
12.08.2010.
Atbilde par Reformu vadības grupu. Haralds Matulis par 9. augusta funkciju vērtēšanu (VKKF). Ainars Leijejs, prezentācija par "Iešu balsot!". Lolita Cauka-Kalna par Tradicionālo kultūras pasākumu konkursu Rīgas Domē. LRSP 24. augustā rīko semināru par radošo industriju un kultūras sociālekonomisko nozīmi. Kultūras ministru kandidātu priekšvēlēšanu diskusija 23. septembrī.vairāk
09.08.2010.
3.augustā notika Kultūras ministrijas funkciju, kas saistīta ar muzeju, teātru, operas un citu kultūras objektu statusu un turpmākajām optimizācijas iespējām, vērtēšana. Tā sākās ar KM prezentāciju, Jolantas Treiles un Inta Dāldera komentāriem. Sēdi vadīja Baiba Pētersone (Valsts Kanceleja), piedalījās vairāku muzeju vadītāji, Nacionālās Bibliotēkas vadība, Finanšu, Zemkopības un Veselības ministriju pārstāvji, Kultūras NVO pārstāvēja Dainis Grīnvalds un Daiga Šiliņa.
Ļoti daudz tika runāts par muzejiem, uzklausīti vairāku muzeju vadītāju (Māra Lāce, Jānis Siliņš, Aija Fleija,u.c.) viedokļi.
vairāk
26.07.2010.
21. jūlija notika LRSP ģenerālsekretāra Haralda Matuļa un kultūras ministra Inta Dāldera tikšanās, kuras laikā tika pārrunātas LRSP un KM nostādnes Funkciju vērtēšanas procesā, kā arī interešu izglītības jautājumi un profesionālās mākslas pieejamība reģionos.vairāk
26.07.2010.
16. un 19. jūlijā notika divas funkciju vērtēšanas diskusijas, kas skar arī kultūras nozari. Piedāvājam kopsavilkums par 16. jūlija FV „Ministriju valdījumā esošo nekustamo īpašumu apsaimniekošana un uzturēšanas nodošana valsts specializētam uzņēmumam, t.sk. būvobjektu vadību” un 19. jūlija FV „Augstākās izglītības un koledžu izglītības nodrošināšanas funkciju grupa. Interešu izglītības turpmākais izpildes veids un vieta”vairāk
16.07.2010.
Ir sācies valsts īstenoto funkciju vērtēšanas II posms. Funkciju sākotnējā izvērtēšanas posmā ir ticis konstatēts, ka pastāv vairākas, dažādu ministriju un institūciju radniecīgas funkcijas un to grupas. Otrajā funkciju izvērtēšanas posmā tiek detalizēti salīdzinātas (izvērtētas) šīs funkciju grupas ar mērķi izslēgt līdzīgu funkciju īstenošanu, samazināt to finansējumu vai sagatavot citu to optimizēšanas priekšlikumu.vairāk
08.07.2010.
Valsts kanceleja ir pabeigusi darbu pie informatīvā ziņojuma par funkciju vērtēšanas pirmo posmu. Ziņojumā būs visu ministriju, arī KNAB un Valsts kancelejas sniegtā informācija:
- prezentāciju kopsavilkums (tās, kas bija pieejamas pirmajā posmā);
- vērtējums par radniecīgām funkcijām, ko šobrīd veic vairākas iestādes;
- ministriju sniegtie priekšlikumi par funkcijām, no kurām var atteikties (arī no pirmās tikšanās reizes).
vairāk
08.07.2010.
5. jūlijā notika kārtējā LRSP sēde. Izskatītie jautājumi: kultūrpolitikas aktualitātes jūnijā, sadarbība ar citām kultūras NVO, tikšanās ar politiskajiem spēkiem, LRSP semināri. Radošo savienību vadītāji un pārstāvji tika lūgti aizpildīt anketu un uzrakstīt sevis pārstāvētās radošās savienības 3 darbības prioritātes šobrīd. Radošo savienību prioritātes tiks ņemtas vērā, veidojot atzinumu par Kultūras ministrijas funkcijām.vairāk
22.06.2010.
Jūnijā sākās sociālo partneru veiktais funkciju vērtēšanas process, kur LRSP apstiprināta par kultūras nozares vadošo NVO. Notikušas vairākas tikšanās ar sociālajiem partneriem un politiskajām partijām.vairāk
09.06.2010.
4. jūnijā Valsts Kancelejā notika Kultūras ministrijas funkciju vērtēšanu Reformu Vadības Grupā.Pirmā sanāksme par Kultūras ministriju bija informatīva funkciju izskaidrošana no ministrijas puses. Tikšanās noritēja mierīgā gaisotnē, Kultūras ministrija stāstīja par funkcijām saskaņā ar iepriekš sagatavoto prezentāciju, un dalībnieki uzdeva precizējošus jautājumus par interesējošām tēmām.vairāk
06.06.2010.
2010. gada 2. jūnijā notika Latvijas Radošo savienību padomes (LRSP) un Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) tikšanās. No LRSP puses piedalījās Uģis Prauliņš, Haralds Matulis, no LPS puses priekšsēža padomniece izglītības un kultūras jautājumos Olga Kokāne.vairāk
« 1 ... 11 12 13 14 15 16 17 ... 23 Nākamā lapa »