EN
Kontakti

Kristiana Kazarjana – valdes priekšsēdētāja,

E-pasts: kristiana.kazarjana@design.lv, info@design.lv
Tālr.: +371 28384294

 

Jaunu biedru uzņemšana un sertificēšana: +371 29113354
Foto dizaina nozare: +371 26571864
Interjeru dizaina nozare: +371 29420706, +371 29660079
Vides dizaina nozare: +371 29299795
Grafiskā dizaina nozare: +371 29387627
Dizaina izglītība, dizaina teorija, publicistika: +371 29455920
Rūpnieciskā un unikālā dizaina nozares: +371 29466797, +371 29424560
Modes un tekstila dizaina nozares: +371 29288509
LDS grāmatvede: + 371 29125565

 

Mājas lapa: www.design.lv

 

Biedrība “Latvijas Dizaineru savienība”

Reģ. Nr. 40008001339

Adrese: Tēriņu iela 13, Rīga, LV-1004
A/s “SEB Unibanka”
Kods: UNLALV2X
Konta Nr. LV23UNLA0001003700713